Saga bygger kundeservice i VØR sitt nettsted

Volda og Ørsta Reinhaldsverk (VØR) sitt nettsted skal tilby kundene god informasjon og god kundeservice på pc og mobil. Med Ewat CMS 7 bygger vi nå flere viktige servicepunkt som gjør at kundene kan betjene seg selv.