Topp Trening ønsket blant annet å styrke markedsposisjon og kundelojalitet. Kommunikasjonsarbeidet tok for seg kartlegging av kunden sine målsetninger, nåværende posisjonen i markedet og vurdering av profilering i fysiske og digitale kanaler. Den skriftlige rapporten presenterte så strategi med tiltak som vil hjelpe kunden til å nå sine mål.

Ulstein Media (Benjamin Ulstein) og Sunniva Lund Osdal gjennomførte undersøkelsen blant kunder og ansatte, og analyserte utfordringene for Topp Trening. Om lag 150 kunder svarte på undersøkelsen på papir og nett. Dette arbeidet resulterte i en 40-siders markedsrapport med analyse av hvordan kundene vurderer selskapet, treningstilbudet og ledelsen. Tilbakemeldingene var gjennomgående positive men med flere konstruktive forslag til forbedringer.

I prosjektet analyserte vi også Topp Trening sine aktiviteter i sosiale medier og sammenlignet denne aktiviteten med konkurrentenes aktiviteter. Analysen gir godt grunnlag for videre bruk av sosiale medier. Ved siden av regelmessig kommunikasjon om treningstilbudet er engasjement et viktig stikkord her.

Designer Ingvild Mork i Pen & Pixel AS har vært en del av prosjektet og har fornyet selskapet sin visuelle profil. I tillegg til ny logo er det utarbeidet profilhåndbok, grafikk til dekorasjon av lokalene, samt maler for utforming av dokumenter og annonser.

Daglig leder Trude Flø Johnsen hos Topp Trening er svært glad for at de tok grep når det gjelder innsikt i egen forretningsdrift og posisjon i markedet. – Dette arbeidet gir oss meget godt grunnlag for videre satsning på treningstilbudet vårt. Vi ser også et klart potensiale for nye og spennende tilbud innenfor trening og livsstil.

Du finner Topp Trening AS sin webside her og Facebook-side her.