VØR har to tilhengere som i sommerhalvåret blir lånt ut til innbyggere i Volda og Ørsta som skal frakte avfall til miljøstasjonen. Det er gratis å låne tilhengerne og de kan nå reserveres i en kalender i nettstedet til VØR. Reservasjon av tilhenger finner du her.

Kalenderen for reservasjon av tilhenger baserer seg på modulen EventManager i publiseringsverktøyet Ewat CMS som også hjemmesiden til VØR bygger på. Med døgnåpen reservasjon i nettstedet får VØR utnyttet utlån av hengere på en effektiv måte.

Det er også tatt hensyn til slitasje på hengerne ved at programmet veksler mellom hengerne ved reservasjon. I administrasjonsdelen av programmet kan VØR styre åpningstider og legge inn avvik fra vanlige åpningstider.

For å kunne reservere henger hos VØR må du legge inn e-postadresse og telefonnummer. Når du har reservert henger får du bekreftelse tilsendt i e-post. I e-posten ligger det også en link som kan benyttes dersom du ønsker å kansellere reservasjonen. Du kan også krysse av for påminning om lånestart tilsendt i e-post en time før lånetiden starter.

Moduler som er levert i Ewat CMS 7 i denne løsningen er:

– PagePublisher
– NewsPublisher
– FileManager
– WebSurvey
– MailingList
– EventManager
– WasteManager

Den skreddersydde løsningen er levert med responsivt design som er tilpasset mobil og nettbrett. Administrasjon av Ewat CMS 7 fungerer både i Google Chrome og i MS Internet Explorer og programmet kan derfor benyttes både på pc og på mac. Opplasting av filer og dokumenter håndteres ved hjelp av dra-og-slipp og systemet er svært brukervennlig og krever derfor lite opplæring før oppstart. Søkemotorvennlige URL’er er nå standard i Ewat CMS.

Klikk her for å lese mer om publiseringsverktøyet Ewat CMS. Ta gjerne kontakt for en diskusjon om ditt prosjekt.