I prosjektet har vi lagt vekt på å presentere selskapet som en ledende virksomhet med høy kompetanse. Rekne.no med sine dyktige medarbeidere representerer et sterkt fagmiljø som benytter avanserte digitale tjenester for å sikre kundene effektive tjenester og godt styringsgrunnlag. Selskapet skal også fremstå som en attraktiv arbeidsplass.

Daglig leder Geir Høydalsvik skriver dette i nyhet på nettsiden: «Bransjen vår er inne i ei rivande utvikling med større grad av automasjon og effektivisering. Rekneskap Høydalsvik AS er framoverlent og er av den klare oppfatning at det å ta i bruk moderne verktøy for å redusere tidsbruken ikkje berre er eit val, men ei plikt på vegne av kundane våre. Med gode og effektive elektroniske løysingar, ønskjer vi å vere di trygge økonomiavdeling som gir deg god nattesøvn. Sikkert og sytalaust med rekne.no!»
Saga Media Service har oppgradert den gamle nettsiden med alle data og innstillinger til nyeste versjon av Ewat CMS. Dette har vært svært arbeidsbesparende for kunden. Ved siden av modulene PagePublisher, NewsPublisher og FileManager benytter Rekne.no SiteSecurity for Intranett, MailingList for nyhetsbrev og EventManager for forfallskalender. Er det noe du lurer på om skatter, avgifter og lover og regler så er det bare å søke på emnet i www.rekne.no.

Design for nettstedet, grafisk profil og logo er utviklet av designer Ingvild Mork i Pen & Pixel AS.

Fotograf MA har levert foto til det nye nettstedet.