Saga Media Service leverte i desember 2020 nytt nettsted til selskapet Fjordbygg AS i Volda med design fra Ingvild Mork. Nettstedet er en del av markedsføringen av et nytt stort leilighetsprosjekt i Volda som har byggestart for byggetrinn 1 i 2021. Visning av annonse fra Finn.no skal senere integreres i nettstedet. Plattform for nettstedet er WordPress CMS med drift og utvikling hos Sircon Norge.

Saga Media Service bidrar også med vedlikehold og oppdatering av nettstedet på vegne av kunde. Det samme gjelder oppsyn med statistikk i Google Analytics, samarbeid med digital markedsfører og publisering av nyheter.

Fjordbygg AS bygger boliger for privatmarkedet og har som mål å levere innflytningsklare kvalitetsboliger med høg standard og minimalt vedlikehold. Fjord terrasse byggesteg 1 med oppstart i 2021 inneholder tre blokker med i alt 15 leiligheter. Det første byggesteget skal bygges i den delen av feltet som ligg på nedsiden av Gamlevegen i Volda.

Om selskapet (fra selskapets nettside): «Fjordbygg er eit utbyggingsselskap eigd av Koppen Industrier AS. Selskapet vart starta i 2014 for utbygging av Strandeigedomen i Volda kommune. Prosjektet vart vidareutvikla til det vi i dag kjenner som «Fjord terrasse».

Fjordbygg skal være ein totalleverandør av nøkkelferdige bustadar. Bustadane skal være innhaldsrike med kvalitetsprodukt, bygga skal settast opp i materialer som krev minimalt vedlikehald, og det skal være tilrettelagt med nødvendige fasilitetar som sikrer høg levestandard.»

Du finner nettstedet her: www.fjordbygg.no