Daglig leder Tor Egil Meland hos OSE beskriver prosjektet slik:

«OSE har jobba med å forbetre den digitale utsjånaden og innhaldet vårt, og vi er i dag glade for å endeleg presentere den nye nettstaden vår og vise dykk bredda på tenestane våre. OSE si lange og gode historie strekkjer seg snart mot 60 år i rådgivarbransjen, og frå hovudkontoret vårt i Ørsta har vi etter jamn vekst opna avdelingar i Ålesund og Nordfjord, noko vi er svært stolte av.

Med den nye nettstaden vår er vi enda `nærmare` deg med våre høgt kompetente rådgivarar som alle har til felles å gi deg: Råd som realiserer visjonar!

På nettstaden vil du finne aktuelt om prosjekt vi jobbar med og relevant fagstoff som vi ynskjer å dele med deg som brukar heimesida vår. Her finn du til dømes verktøykassa, som er ei samling av linkar til tenester vi nyttar oss av i den daglege rådgivinga. Nyttar du vår verktøykasse gjer vi det enklare for deg å starte realiseringa av ditt nye prosjekt!

OSE ynskjer tett dialog med kundane og samarbeidspartnarane våre. Det skal vere enkelt for deg å kontakte oss når det passar deg best.  Difor styrkar vi også profilen vår på digitale flater som Facebook, Instagram og LinkedIn. Følg oss gjerne for å sjå korleis vi jobbar i OSE.»

Du finner nettstedet her: www.oseing.no

Saga Media Service takker for oppdraget hos OSE og benytter anledningen til å ønske kunder og samarbeidspartnere og forretningsforbindelser en riktig god sommer.