Saga Media Service leverte i juni 2020 oppdatert nettsted for Møre Personal AS i Ørsta. Nettstedet, basert på WordPress CMS, er selvsagt tilpasset mobil og nettbrett og kan lett utvides med mer avansert funksjonalitet. Presentasjonen av selskapets produkter og tjenester er kraftig forbedret sammenliknet med tidligere presentasjon på nett. Med modulen Weglot translate oversettes språk i nettstedet automatisk fra nynorsk til engelsk.

Om selskapet: Møre Personal AS er leverandør av personelltenester innan industriservice og entreprenørverksemd og har over 20 års erfaring i bransjen. Verksemda sin kjerneaktivitet er utleige av arbeidskraft til industri og skipsindustri i Møre og Romsdal og omegn. Møre Personal leiger ut arbeidskraft innan fagområda plate/sveis, industrirørlegging, byggmontering, mekanisk montering og lagerarbeid.

Ved hovedkontoret på Mosflata i Ørsta har Møre Personal etablert sveiseverkstad for produksjon av spesialtilpassa produkt. Det kan til dømes vere mindre stålkonstruksjonar, trapp og rekkverk og monteringsarbeid av stål og metall. Verksemda har sertifiserte sveisarar for alle typar metall og nyttar programmet Autocad til teknisk teikning. Møre Personal leverer alt innan maskinering og laserskjering av stål og metall, galvanisering og pulverlakk.

Du finner nettstedet her: www.morepersonal.no