Saga Media Service har gjennom høsten 2021 jobbet sammen med flere virksomheter på Sunnmøre ved drift av datasystem, økt datasikkerhet og anskaffelse av programvare for effektivisering av drift og kundehåndtering. Vi fungerer gjerne som selskapets «advokat» og sikrer at du forstår hva leverandører tilbyr, hva anskaffelser koster og hvilke verdier du kan hente ut av nye eller oppgraderte system.

Vi har denne høsten også publisert en rekke nyhetsartikler på vegne av kunder, vi har hjulpet til med struktur i nettsteder og i Facebook-sider, vi har gitt råd og vink om nettpublisering, digital markedsføring i samarbeid med Visma Digital Marketing (Visma DM), samt bruk av nyhetsbrev og annen kommunikasjon mot kunder. Sjekk vår side for referanser.

Ta gjerne kontakt for diskusjon av ditt prosjekt.