Saga Media Service har gjennom året som gikk publisert en rekke nyhetsartikler på vegne av kunder, vi har hjulpet til med struktur i nettsteder og i Facebook-sider, vi har gitt råd og vink om nettpublisering, digital markedsføring i samarbeid med Racer AS, samt bruk av nyhetsbrev og annen kommunikasjon mot kunder. Vi jobber også sammen med kunder om anskaffelser av ulike system innenfor området IKT. Sjekk vår side for referanser.

Ta gjerne kontakt om du har prosjekt du vil diskutere for din virksomhet.