Nytt nettsted for Fjordbygg AS i 2020Nytt nettsted for Møre folkehøgskule i 2013Nytt nettsted for Bøstrand-gruppa i 2015

Oppgradert nettsted for Koppen Industrier 2020Nytt nettsted for Egset Ventilasjon i 2017

Nytt nettsted for Ørsta Bil i 2017Oppgradert nettsted for ToppTrening i 2017Oppgradert nettsted for Øye Maskin i 2016

Nytt nettsted for OSE i 2018Oppgradert nettsted for Møre Personal i 2020Tjenester innen IKT og rådgiving